Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Oferta

Tłumacz niemieckiego Poznań

Specjalizuję się w tłumaczeniach pisemnych i ustnych z następujących dziedzin:

          - prawo; 

          - ekonomia; 

          - rachunkowość; 

          - finanse; 

          - bankowość; 

          - ubezpieczenia; 

          - handel; 

          - UE. 

Wykonuję tłumaczenia poświadczone, opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, wszelkich dokumentów dopuszczonych w obrocie handlowym i prawnym. 

Tłumacz przysięgły niemieckiego Poznań - jako tłumacz przysięgły występuję podczas zawierania aktów notarialnych, w Urzędzie Stanu Cywilnego, w sądach, prokuraturach i na policji. 

Wykonuję tłumaczenia ustne konsekutywne i towarzyszące podczas spotkań biznesowych, konferencji, uroczystości, paneli dyskusyjnych, konferencji prasowych oraz zebrań i narad.

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem płatnikiem VAT.